Số 82 . MoDel BoDy khủng – hàng cực khủng 1m81 – 82kg