số 177.boy gym cao 1m80 hàng nặng 78kg ( top and bot)